Käytännesäännöt

Suomen Sukututkimusseura (SSS) on yhteistyössä Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY), paikallisten sukututkimusyhdistysten ja Tietosuojavaltuutetun kanssa koostanut uudet käytänne-säännöt, mitkä tietosuojavaltuutettu on nyt hyväksynyt.

Toivomme jokaisen jäsenemme perehtyvän näihin sääntöihin ja noudattavan niitä. Jos jokin asia tuntuu ylivoimaisen vaikeaselkoiselta, niin Jouni Elomaa on ollut näitä muokkaamassa, joten hän osaa neuvoa miten ne vaikuttavat yksittäiseen tutkijaan, sukuseuraan ja jopa julkaisun tekemiseen. Jounin yhteystiedot löytyvät hallituksen jäsenten yhteystiedoista.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/sshy/kaytannesaannot.pdf