Jouni Kakkonen

Puheenjohtaja, kädestä pitäen opastus

Jouni Elomaa

Varapuheenjohtaja,retkivastaava

Riitta Särkijärvi

Sihteeri,jäsenasiat, tiedotus ml. facebook – päivitykset

Pauli Pärkinen

Rahastonhoitaja


Eeva-Liisa Ruohonen

Kirjastovastaava

Maria Vasenkari

Aninkaisen toimitussihteeri, koulutus- ja luennot- ryhmä, nettisivut


Asko Angervo

Aninkaisen toimituskunta, nettisivut


Kalevi Salmi

Nettisivuvastaava,Aninkaisen toimituskunta

Nimetyt toimikunnat:

Aninkainen - työryhmä

Koollekutsuja päätoimittaja Jouni Kakkonen, toimitussihteeri Maria Vasenkari, Veli-Pekka

Toropainen, Asko Angervo ja Kalevi Salmi


Kotisivutyöryhmä

Koollekutsuja Kalevi Salmi, Maria Vasenkari ja Asko Angervo yhteistyössä Jouni Kakkosen
kanssa


Koulutus- ja luennot – työryhmä

Koollekutsuja Jouni Kakkonen, Jouni Elomaa ja Maria Vasenkari

Kirjasto-työryhmä

Koollekutsuja Eeva-Liisa Ruohonen, Riitta Särkijärvi

Palkitsemistyöryhmä

Kokoonkutsuja Jouni Kakkonen, jäsenet nimetään myöhemmin