Otsikko


Yhdistyksen jäseniltä edellytetään kirjallista julkaisulupaa jatkossa kaikesta materiaalista mikä tulee yhdistyksen julkaisuihin.

Julkaisuluvalla voit myös antaa takautuvan luvan aikaisempien julkaisujen uudelleen julkaisemiseen esim. kotisivuilla.

Oheinen lupa tulee täyttää, allekirjoittaa ja toimittaa yhdistykselle. Lomake aukeaa erilliselle sivulle.