Otsikko


Yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti ja monipuolisesti mukana ollut henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolloin hän vapautuu jäsenmaksuvelvoitteesta.

1.1.2018 yhdistyksen elossa olevat kunniajäsenet ovat:

Karin Suomalainen, Harto Roth, Esko Rytö, Ari Vilén, P.T. Kuusiluoma, Taina Vartiainen, Kalevi Kajala, Brita Keskinen, Pirjo Terho, Björn Ahti, Timo Verho ja Veli Pekka Toropainen.