Geneettinen sukututkimus

Ahti Kurrin DNA-kotisivut

Hyvä suomenkielinen johdanto dna-avusteiseen sukututkimukseen on Ahti Kurrin DNA-kotisivuilla. Siellä kerrotaan dna-sukututkimuksesta sekä lyhyesti että esitellään sukututkimuksellisten testien päätyypit: isälinjainen (y-dna), äitilinjainen (mitokondriaalinen dna, mt-dna) ja koko perimän testi (autosomaalinen dna, "serkkutesti"). Näiden lisäksi sivustolla on paljon muutakin hyödyllistä tietoa dna:sta ja geneettisestä sukututkimuksesta.


Tärkeimmät sukututkimuksellisten dna-testien palveluntarjoajat

Tärkeimmät sukututkimuksellisten dna-testien tarjoajat ovat amerikkalaisia yrityksiä. Niistä neljä suurinta ovat seuraavat.

FamilyTreeDNA tarjoaa kaikkia kolmea sukututkimuksellisten testien tyyppiä. Se on ollut suomalaisten ja ruotsalaisten testaajien suosiossa. Suomi DNA -projektin etusivulla on suomenkieliset ohjeet testien tilaamiseen. FamilyTreeDNA:lla on monta kertaa vuodessa alennuskampanjoita, joita kannattaa hyödyntää.

MyHeritagessa on todennäköisesti tällä hetkellä eniten suomalaisia testattuja. Se tarjoaa vain ns. "serkkutestiä". Sivusto on suomenkielinen. Myös MyHeritagella on melko usein tarjouksia.

Ancestry on maailmanlaajuisesti suurin sukututkimuksellisia dna-testejä tarjoavista yrityksistä. Sen tietokannassa on paljon amerikkalaisia testattuja, mutta vähemmän pohjoismaalaisia.

23andme on neljäs suuri myös sukututkimuksellisia testejä tarjoava yritys. Sen toiminnan pääpainopiste on kuitenkin ollut terveyteen liittyvä dna-testaus. Yrityksen dna-testistä saa myös karkean arvion isä- ja äitilinjan haploryhmästä eli paikasta isälinjaisessa ja äitilinjaisessa dna-sukupuussa.

FamilyTreeDNA:lle ja MyHeritageen voi siirtää kopion muiden palveluntarjoajien tulosten raakadatasta. Sen sijaan Ancestryyn ja 23andme:lle ei voi siirtää muiden yritysten raakadataa.

Ancestryn ja MyHeritagen raakadatasta on mahdollista saada myös arvio isälinjan haploryhmästä Morleyn Y-dnan arvioimispalvelun avulla.


FamilyTreeDNA:n Suomi DNA -projekti

FamilyTreeDNA:n Suomi DNA -projekti kerää suuren joukon suomalaisia geneettisen sukututkimuksen harrastajia yhteen. Liittymällä projektiin ja tilaamalla sen kautta y-dna111-testin on saanut pysyvästi normaalihintaa edullisemmalla hinnalla. Alennuskausina tämän testin hinta saattaa olla kuitenkin pysyväisalennusta alhaisempi. Projektin etusivulta löytyy liittymis- ja tilauslinkki sekä ohjeet tilaamiseen.


Turun Seudun Sukututkijat DNA -projekti

Yhdistyksellämme on myös oma FamilyTreeDNA:n projekti. Projektilla on oma sivu dna-sukututkimukseen liittyvistä linkeistä, joita kannattaa hyödyntää. Linkit on jaoteltu testityyppien mukaisiin ryhmiin.


Facebook-ryhmiä

Suomi DNA -projektin ryhmässä on lähes 10 000 jäsentä. Siellä voi esittää dna-testeihin liittyviä kysymyksiä ja aiemmin käsitellyistä aiheista voi löytää moneen askarruttavaan kysymykseen jo valmiita vastauksia.

Geneettinen sukututkimus -ryhmä on toinen suomenkielinen geneettistä sukututkimusta käsittelevä ryhmä. Jäseniä siinä on selvästi vähemmän kuin Suomi DNA -projektin ryhmässä, minkä vuoksi se ei ole aivan yhtä aktiivinen ryhmä kuin Suomi DNA -projektin ryhmä.

Tuntemattomien isien etsinnässä dna:n avulla voi auttaa ryhmä Biologisen isän etsintä geneettisen sukututkimuksen avulla.


Blogeja

Englanninkielisistä blogeista Roberta Estesin blogi DNAeXplained – Genetic Genealogy on erittäin kattava ja selkeä. Estes havainnollistaa asioita lukuisten kaavioiden ja taulukoiden avulla.

Riittävän pitkälle alaspäin vierittämällä blogin oikeasta reunasta löytyy Categories-otsikko (aiheet), jonka alle on koottu blogeissa käsiteltäviä aiheita. Niiden avulla tietystä aiheesta tehtyjen kirjoitusten löytäminen on yksinkertaisempaa.

Lisäksi sivustolla on erikseen omat osionsa isä- ja äitilinjaisista testeistä kertoville blogikirjoituksille. Molemmissa on vaihe-vaiheelta-oppaita y- ja mt-dnan käyttöön sukututkimuksessa. Niiden lisäksi on lukuisia muita kirjoituksia, jotka auttavat isä- ja äitilinjaisten testien tulosten tulkinnassa ja hyödyntämisessä.

Geneettisen sukututkimuksen lisäksi blogista löytyy myös sukututkimuksellisesti erittäin mielenkiintoisia kirjoituksia, joissa ei välttämättä ole kovinkaan paljon, jos lainkaan geneettistä sukututkimusta.