Sanastoa ja käsitteitä

Sanastoa, käsitteitä sukupolku.fi-sivustolla

Heidi Kuosmasen laatimalle sukupolku.fi-sivustolle on koottu suuri joukko sukututkijalle hyödyllisiä linkkejä mm. sukututkijalle keskeiseen nimistöä ja sanastoa koskeviin lähteisiin. Sivustolta löytyy linkkejä esim. etu- ja sukunimiä sekä nimenmuutoksia koskeviin tietoihin, lyhenteitä, kuolinsyitä, ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto vuodelta 1883 ja Svenska Akademiens ordbok.


Kuolinsyyt

Arno Forsiuksen laatima selvitys kuolinsyistä vuosien 1749–1877 väkilukutauluissa tarjoaa kattavan valikoiman kuolinsyitä käännöksineen.


Ajalliset ilmaukset, ammattinimikkeet, lyhenteet

Sukututkijalle hyödyllistä sanastoa (mm. ajalliset ilmaukset, ammattinimikkeet, sairaudet ja kuolinsyyt, sukulaisuutta koskevia käsitteitä, muita ilmauksia ja lyhenteitä) on koottu Juuret.org-sivustolle, joka sisältää myös opastusta sukututkijan polulle.


Lyhenteet

Leif Metherin ja Assi Valveen laatima kattava lyhenneluettelo löytyy Suomen Sukututkimusseuran sivustolta. Lyhenteen lisäksi luettelosta löytyy lyhenne auki kirjoitettuna sekä sen käännös paitsi suomeksi myös ruotsiksi.