Ohjeita ja oppaita

Sukututkimuksen käytännesäännöt

Jokaisen sukututkijan tulee tuntea EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeet ja niiden ulottuvuudet sukututkijan käsitellessä henkilötietoja. Suomen Sukututkimusseuran verkkosivustolla on Sukututkimuksen käytännesääntöihin kirjattu viisi alustavaa linjausta siitä, miten tietosuoja-asetusta sovelletaan suomalaisessa sukututkimuksessa. Milloin henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on laillista? Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet? Mitä tarkoittaa informointivelvoite sukututkimuksessa? Voiko henkilötiedot liittää sukupuupalveluun? Ja miten genomitietoa tulisi käsitellä sukututkimuksessa?


Päivi Happonen: Sukututkimuksen asiakirjaopas: väestöhistorialliset arkistolähteet (Karjala-tietokantasäätiö 2004)


Kuvien tekijän- ja käyttöoikeudet

Sukututkimuksiaan (verkossa tai painotuotteena) julkaisevan sukututkijan on tärkeää tuntea kuvien tekijän- ja käyttöoikeudet. Kuvaston verkkosivulta löytyvä oppaasta Kuvaoikeuksien ABC löytyy aiheeseen liittyvää tietoa.