Yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti ja monipuolisesti mukana ollut henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolloin hän vapautuu jäsenmaksuvelvoitteesta.

Yhdistyksemme kunniajäsenet ovat:

Harto Roth, Ari Vilén, P.T. Kuusiluoma, Taina Vartiainen, Kalevi Kajala, Brita Keskinen, Pirjo Terho, Björn Ahti, Timo Verho ja Veli Pekka Toropainen.

Yhdistyksemme poisnukkuneet kunniajäsenet ovat:

Sirkka Karskela, Pentti Laitakari, Esko Rytö, Pirkko Sinitie, Karin Suomalainen.