Kartat

Heikki Rantatupa historialliset kartat -portaali

Heikki Rantatupa historialliset kartat -tietokanta sisältää noin 5800 karttaa Suomen alueilta 1400-luvun lopulta 1930-luvulle asti. Pääpaino on 1600–1800-lukujen kartoissa. Karttojen digitaaliset versiot on tallennettu Jyväskylän yliopiston digitaaliseen julkaisuarkistoon. Kuvat ovat sieltä ladattavissa.


Suomen karttoja ja kartastoja Kansalliskirjaston verkkosivustolla

Kansalliskirjaston kokoelma sisältää kattavan valikoiman Suomea koskevia historiallisia karttoja ja kartastoja 1500-luvulta 1900-luvun puoliväliin.


Karttoja Kansallisarkistossa ja sen Digitaaliarkistossa

Kansallisarkistossa säilytettävien karttoihin on hyvä tutustua Arkistojen Portin artikkelissa Kartat. Maanmittaushallituksen kartat muodostavat ison kokonaisuuden Kansallisarkiston kartta-aineistoissa ja niitä on useammassa kokonaisuudessa.

Maanmittaushallituksen historiallisessa kartta-arkistossa on muun muassa pitäjän-, kihlakunnan-, maakunta-, läänin- ja kaupunkikarttoja. Maanmittaushallituksen uudistusarkistossa ovat renovoidut eli puhtaaksipiirretyt isojako- ja uudistuskartat asiakirjoineen. Uudistuksilla tarkoitetaan tilojen lohkomisia ja halkomisia. Lounais-Suomesta on varsin paljon digitoituna uudistuskarttoja ja -asiakirjoja melko pitkälle 1900-luvulle.

Yksi uudistusarkiston sarjoista on Maakirjakartat. Tässä sarjassa on 1600-luvun maakirjakarttoja eri puolilta Suomea. Näiden lisäksi maanmittaushallituksen arkistossa on karttoja myös muissa sarjoissa.

Kansallisarkistossa on karttoja myös monien muiden arkistonmuodostajien arkistoissa. Niitä ovat esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto ja Metsähallituksen erilaiset kartta-aineistot. Karttoja kannattaa hakea joko Astia-palvelusta tai Digitaaliarkiston haun avulla käyttämällä hakusanana pitäjän tai kylän nimeä.

Karttapaikka

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen verkossa toimiva maksuton karttapalvelu. Karttapaikassa voi tutustua Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoihin: maastokarttoihin, ilmakuviin sekä taustakarttoihin. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistörajat ja –tunnukset. Karttapaikan hakuominaisuudet ovat monipuoliset (kadut, tiet, kylät, maastonosien nimet).


Karttoja Riksarkivetissa ja Krigsarkivetissa

Ruotsin valtionarkistossa on paljon Suomen aluetta koskevia karttoja. Krigsarkivetin kartta- ja piirustuskokoelmassa on muun muassa sarjat Finska handritade kartor (käsinpiirrettyjä karttoja Suomesta) ja Finska rekognoceringsverket (Suomen tiedustelulaitos).

Ruotsin maanmittaushallituksen arkistossa on ainakin kaksi sarjaa karttoja, jotka on ollut tarkoitus toimittaa Suomeen, mutta toimitusta ei olekaan tapahtunut. Sarjat kuuluvat arkistoon Lantmäteristyrelsen, Kartor rörande Finland och Sveriges forna provinser ja ne ovat: Lantmäteristyrelsens leverans 1850 ja Lantmäteristyrelsens leverans 1892.


Vanhat painetut kartat

Maanmittauslaitoksen Vanhat painetut kartat -verkkopalvelusta saa Maanmittauslaitoksen vuosina 1949–1998 julkaisemia peruskarttoja (mittakaava 1:20 000), vuosina 1964–2006 painettuja topografisia karttoja (1:50 000), peruskarttojen pienennöksiä (1:50 000), maastokarttoja (1:50 000) sekä ja Topografikunnan julkaisemia karttoja. Kartat ovat jpg-kuvina.