Seuroja, yhdistyksiä, arkistoja, virastoja

Suomen Sukututkimusseura

Suomen Sukututkimusseura on sukututkijoiden tieteellinen seura, yhteistyöjärjestö ja valtakunnallinen edunvalvoja. Seura mm. järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tuottaa tietokantapalveluja ja ylläpitää suku- ja henkilöhistorian erikoiskirjastoa. Seuran jäsenet saavat jäsenetuna neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Genos-lehden, kuukausittain ilmestyvän Jäsenviesti Jalmarin sekä alennusta esim. kurssi- ja seminaarimaksuista ja seuran julkaisemasta kirjallisuudesta. Seuran sivustolta löytyy runsaasti erilaista, sukututkijalle hyödyllistä ja tärkeää tietoa. Seuran toimisto sijaitsee Helsingissä.


Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys

Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys (SSHY) edistää sukututkimusta saattamalla sukuhistoriallista aineistoa painetussa ja sähköisessä muodossa yhdistyksen jäsenten saataville, järjestää esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä opintoretkiä. SSHY:n jäsenetuihin kuuluu mm. laaja kuvatietokanta, josta löytyy seurakuntien historiakirjojen lisäksi mm. läänintilejä, tuomiokirjoja ja sotilasrullia. Jäsenille tarkoitetulla sivustolla on myös erilaisia sukututkijalle hyödyllisiä oppaita.


Kansallisarkisto (KA)

Kansallisarkisto ylläpitää useita sukututkijalle keskeisiä verkkopalveluita (esim. Digitaaliarkisto), joihin voi tutustua arkiston verkkosivustolla.

Kansallisarkisto säilyttää viranomaisten arkistolle luovuttamia asiakirjoja ja muita yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisiä tietoaineistoja. Kansallisarkistossa säilytetään myös paljon yksityishenkilöiden, sukujen, järjestöjen, yhdistysten ja liikeyritysten arkistoja. Arkiston vanhimmat yhtenäiset asiakirjasarjat ovat 1500-luvulta. Arkistotoimen lisäksi Kansallisarkisto ylläpitää laajaa kirjastoa ja julkaisee arkistoalan tutkimusta.

Kansallisarkisto toimii yhdeksällä eri paikkakunnalla. Iso osa Turun Seudun Sukututkijoiden luennoista ja opastuksista järjestetään Kansallisarkiston Turun toimipaikassa.


Ruotsin valtionarkisto (Riksarkivet, SRA) ja sota-arkisto (Krigsarkivet, SKrA)

Ruotsin valtionarkisto on Kansallisarkistoa vastaava laitos Ruotsissa ja sen palvelut ovat monelta osin vastaavia kuin Kansallisarkistonkin palvelut Suomessa. Digitaaliarkistoa vastaava palvelu Riksarkivetissa on Digitala forskarsalen (digitaalinen tutkijasali). Sen kautta pääsee sekä Riksarkivetin että Krigsarkivetin aineistoihin. Erikoishaun (specialsök) voi hakea lukuisista ryhmitellyistä aineistokokonaisuuksista asiakirjoja tai tietokannoista tietoja. Aineistokokonaisuuksia ovat muun muassa kirkonarkistot (kyrkoarkiv), henkikirjat (mantalslängder), maakirjat (jordeböcker) ja Krigsarkivetin kartta- ja piirustuskokoelmat (kart- och ritningssamlingar). Tietokantoja ovat esimerkiksi syntymä- (födelse-), kuolin- (döds-) ja vihkirekisterit (vigselregister; yksittäisistä lääneistä), väestönlaskennoista (folkräkningar; 1860–1930) ja lainhuudoista (lagfartsregister).

Ruotsin valtion- ja sota-arkistossa säilytetään monia aineistoja, jotka koskevat myös suomalaisia. Näitä ovat esimerkiksi sotilasaineistot ja jotkin kartta-aineistot. Näistä on kerrottu lisää omien alaotsikoidensa alla.


Sukuseurojen keskusliitto

Sukuseurojen keskusliitto on sukuyhteisöjen valtakunnallinen keskusjärjestö, jossa on noin 120 jäsenseuraa. Liitto julkaisee Sukuviesti-lehteä.


Siirtolaisuusinstituutti

Siirtolaisuusinstituutti tutkii ja dokumentoi muuttoliikettä, erityisesti ulkomailla asuvien suomalaisten elämää. Instituutti julkaisee tutkimuskirjallisuutta, ylläpitää arkistokokoelmaa, siirtolaisrekisteriä ja alan erikoiskirjastoa. Se myös järjestää tapahtumia ja näyttelyitä. Instituutin arkistossa on mm. kirjekokoelmia, valokuvia ja mikrofilmejä. Kirjastossa on mm. ulkosuomalaislehtiä, ulkosuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen matrikkeleita sekä paikallishistorioita. Instituutin ylläpitämän Siirtolaisrekisterin päätietokantoja voi käyttää netin kautta. Instituutilla on kolme toimipistettä ja sen pääpaikka sijaitsee Turussa.


Kaupunginarkistot

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät säilyttävät asiakirjansa pääsääntöisesti omissa keskusarkistoissaan. Poikkeuksen muodostavat sotien seurauksena rajan taakse jääneiden kuntien arkistot, joiden aineistoja säilytetään Kansallisarkistossa.


Työväen arkisto

Työväen arkisto on Suomen vanhin kansanliikearkisto, joka perustettiin 1909 sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja palkansaajaliikkeen keskusarkistoksi. Arkiston kokoelmiin kuuluu laajasti mm. ammattiyhdistysliikkeen arkistoaineistoa ja eri historiahankkeissa kartutettua muistitietoaineistoa. Arkistolla on myös oma kirjasto. Arkisto sijaitsee Helsingissä.


Kansan Arkisto

Kansan Arkisto on Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto, joka tallentaa kokoelmiinsa järjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirjallista historiaa. Arkisto on perustettu 1945, vanhimmat asiakirjat ovat 1700-luvun loppupuolelta.


SA-kuva-arkisto

SA-kuva-arkiston verkkosivut sisältävät ainutlaatuisen kokoelman talvi-, jatko- ja Lapin sodan valokuvia. Kuvia on n. 160 000. Kuva-aiheita ovat mm. kotirintama, sotateollisuus, sotatapahtumat rintamalla ja evakot. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä, jaettavissa edelleen ja julkaistavissa.


Suomessa toimivia sukututkimusyhdistyksiä

Luettelo linkkeineen ja yhteystietoineen löytyy Suomen Sukututkimusseuran sivustolta.


Suomessa toimivia sukuseuroja

Luettelo linkkeineen ja yhteystietoineen löytyy Sukuseurojen keskusliiton verkkosivustolta.