Sotilasaineistoja

Kansallisarkisto

Kansallisarkistossa on mikrofilmejä Ruotsissa säilytettävistä suomalaisiin sotajoukkoihin liittyvistä aineistoista. Ruotsin vallan ajalta Kansallisarkiston Helsingin toimipaikassa on säilytettävänä Militaria I–III -kokoelmissa olevat aineistot, joista keskeisimmät on mikrofilmattu. Autonomian ja itsenäisyyden ajalta sotilasasiakirjoja ovat Kansallisarkistossa. Arkistojen Portissa on esitelty kattavasti sotilasaineistoa ja niiden käyttöä. Mielenkiintoisia digitoituja aineistoja ovat muun muassa talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden kantakortit ja talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotapäiväkirjat. Myös sotilasseurakuntien aineistoja on myös digitoituna.


Arkistojen Portti

Arkistojen Portissa on esitelty erilaisia Kansallisarkistossa sotiin ja sotalaitokseen liittyviä aineistoja sekä niiden käyttämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi talvi- ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet, sisällissota 1918, palvelus armeijassa ja Ruotsin ajan sotilasasiakirjat. Esitellyn aineiston vieressä Portti tarjoaa linkkejä läheisesti teemaan liittyvistä muista Arkistojen Portissa esitellyistä aineistoista.


Sotasampo

Sotasammon avulla voi hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomessa toisessa maailmansodassa. Sotasammon sovelluksien avulla voi tutkia esim. talvi- ja jatkosodan tapahtumia kartalla, toisen maailmansodan paikkoja, Suomen joukko-osastoja, sankarivainajia, sotavankeja ja valokuvia sodasta.


Sotasurmasampo 1914–1922

Kansallisarkiston ylläpitämä Sotasurmasampo 1914–1922 -tietokanta sisältää tietokannan vuosien 1914–1922 sotatapahtumien melskeissä kuolleista sodassa mukana olleista ihmisistä. Tietokanta sisältää myös taistelupaikkakortistoon perustuvan luettelon sisällissodan taisteluista.


Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys

Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys on digitoinut jäsensivuilleen (maksullinen palvelu) sotilasaineistoja pääasiassa Ruotsin vallan ajalta. Näitä aineistoja ovat joukko-osastojen pääkatselmukset, muut katselmukset, erilaiset luettelot ja tilit. Lisäksi yhdistys on digitoinut esimerkiksi sotilaiden eläkkeitä hallinnoineen Vadstenan sotamieshuoneen, Suomen palkkarästikomitean, Sotakollegion talonkatselmuskonttorin arkistoa sekä Kansallisarkiston Militaria I–III -kokoelmien arkistoluettelot. Lisäksi sotajoukkojen seurakuntien historia- ja rippikirjoja on sekä vapaasti saatavissa olevilla sivuilla että jäsensivuilla.

Ruotsin valtionarkiston sota-arkisto (Riksarkivet, Krigsarkivet)

Ruotsin vallan aikaiset Suomea koskevat sotilasasiakirjat ovat suurimmaksi osaksi alkuperäisinä Ruotsin sota- (Krigsarkivet) ja valtionarkistossa (Riksarkivet). Hakupalvelussa on kolme tärkeää erikoishaun (specialsök) ryhmää: Generalmönsterrullor (pääkatselmusrullat), Armens rullor (armeijan rullat) ja Roterings- och utskrivningslängder (ruodutus- ja väestönottoluettelot, n. 1620–1680).

Pääkatselmusrullat alkavat 1600-luvun lopulta ja Suomen alueen osalta käsittävät ajan vuoteen 1809 saakka. Armeijan rullat jakautuvat kolmeen osaan: Rullat 1620–1723, Hakemistoon (register) rullista 1620–1723 ja Rullat 1724–.

Kannattaa myös tutustua sota-arkiston kartta- ja piirustuskokoelmaan, jossa on mielenkiintoisia karttoja ja esimerkiksi eri joukko-osastojen univormuista kuvia.


Väinö Holopaisen Savon rykmentti -sivusto

Väinö Holopaisen ylläpitämällä Savon rykmentti -sivustolla on hakukone Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentissä palvelleista sotilaista. Hakukone antaa myös linkkejä katselmuksiin, kirkonkirjoihin, henkikirjoihin ja muihin läänintilien aineistoihin. Sivustolla on myös Ruotsista Savon ja Savonlinnaan jalkaväkirykmenttiin vuonna 1721 siirrettyjä miehiä sekä ruodutusluetteloita ennen vuotta 1695.

Sivusto on mainio paikka tutustua sotilasasiakirjoihin ja sotilaan elämään myös niille, joilla ei ole ollut omia sukulaisia kyseisen rykmentin palveluksessa.


Hans Högmanin Militaria-sivusto

Hans Högmanin Militaria-sivusto on hyvin kattava esitys Ruotsin sotalaitoksesta ja sen joukko-osastoista ruotsiksi. Sivuilla kerrotaan jakopalkkalaitoksesta, sodista ja taisteluista, Ruotsin armeijan rykmenteistä (ml. Suomen alueella toimineet), sotilaiden tutkimisesta, sotilasarvoista, univormuista ja vaakunoista sekä monesta muusta sotilaisiin liittyvästä aiheesta.

Sivustolla on myös paljon muuta mielenkiintoista sukututkimukseen ja historiaan liittyvää aineistoa kuten rahajärjestelmien historiasta Ruotsissa.


SA-kuva-arkisto

SA-kuva-arkiston verkkosivusto sisältää ainutlaatuisen kokoelman talvi-, jatko- ja Lapin sodan valokuvia. Kuvia on n. 160 000. Kuva-aiheita ovat mm. kotirintama, sotateollisuus, sotatapahtumat rintamalla ja evakot. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä, jaettavissa edelleen ja julkaistavissa.